Jak poznat, že jste workoholikem?

Datum publikování na HitPrace.cz: 18. 11. 2022
Jak poznat, že jste workoholikem?

I když je termín „workoholik“ často zlehčován, závislost na práci nebo workoholismus je skutečný stav. Lidé s tímto duševním onemocněním nejsou schopni přestat trávit zbytečně dlouhé hodiny v kanceláři nebo být posedlí svým pracovním výkonem.

Zatímco workoholici mohou využívat přepracování jako únik z osobních problémů, workoholismus může také poškodit vztahy a fyzické a duševní zdraví. Závislost na práci je častější u žen a lidí, kteří se označují za perfekcionisty.

Jasné příznaky workoholismu

I když existuje mnoho způsobů, jak se workoholismus rozvíjí, existuje několik jasných příznaků, kterých si musíte být vědomi:

  • Práci si běžně nosíte domů.
  • Často zůstáváte v kanceláři pozdě.
  • Když jste doma, neustále kontrolujete e-maily nebo texty.

Pokud čas s rodinou, cvičením, zdravým stravováním nebo vaším společenským životem začne trpět v důsledku nabitého pracovního programu, je pravděpodobné, že máte nějaké workoholické sklony.

Bergenská stupnice závislosti na práci:

Zaměřuje se na sedm základních kritérií pro identifikaci pracovní závislosti:

  1. Přemýšlíte o tom, jak můžete využít více volného času pro práci.
  2. Strávíte prací mnohem více času, než jste původně zamýšleli.
  3. Pracujete, abyste snížili pocity viny, úzkosti, bezmoci a deprese.
  4. Ostatní vám řekli, abyste omezili práci, a vy je neposlechli.
  5. Jste ve stresu, pokud máte nemůžete pracovat.
  6. Kvůli své práci zanedbáváte koníčky, volnočasové aktivity a cvičení.
  7. Pracujete tolik, že to poškodilo vaše zdraví.

Odpověď „často“ nebo „vždy“ na alespoň čtyři z těchto sedmi tvrzení může naznačovat, že máte závislost na práci.

Workoholismem trpí častěji ženy

Ženy, které pracují více než 45 hodin týdně, jsou ohroženy rozvojem cukrovky. Riziko cukrovky u žen, které pracují do 40 hodin, však výrazně klesá.

Na těchto zjištěních je také zajímavé, že muži nečelí zvýšenému riziku cukrovky tím, že pracují delší dobu.

Ženy mají tendenci trpět podstatně vyšší mírou pracovního stresu, úzkosti a deprese než muži, přičemž sexismus na pracovišti a rodinné povinnosti vytvářejí další kariérní tlaky.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.