Jak a kdy můžete využít ošetřovné?

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 3. 2019

Většina rodičů malých dětí jistě pojem ošetřovné, laicky ošetřovačka, zná a mnoho z nich tuto možnost využilo. Ovšem ošetřovné můžete využít na péči o jakoukoliv osobu blízkou, nejen své děti, což mnoho lidí netuší. Manželka na mateřské si zlomí nohu a nemůže se starat o děti? Jeden z rodičů se zotavuje z těžké nemoci po návratu z nemocnice a potřebuje neustálou péči? I na tyto případy se vztahuje možnost využití ošetřovného. Onemocnět z vašich blízkých může kdokoliv a vy máte na tuto možnost nárok, pokud jste běžným zaměstnancem.

Ošetřovné při nezvyklých situacích

Nemoc nebo úraz nejsou jedinými důvody k žádosti o ošetřovné. Pokud máte v péči dítě mladší deseti let a bude mu nařízena karanténa nebo bude uzavřené školské zařízení, kam dochází, můžete také využít možnosti ošetřovného. 

Kolik dní ošetřovné trvá?

Po vystavení dokladu o péči o blízkého člověka od ošetřujícího lékaře, se můžete o něj starat na neurčitou dobu. Ovšem hrazených (podpůrčí doba) máte pouze prvních devět dní, samoživitelé prvních šestnáct dní. Proplácené máte také víkendy a svátky. Mnoho ošetřujících to řeší střídáním s partnerem nebo na jeden seženou za sebe záskok a po jednom pracovním dni započnou další „ošetřovačku“. 

Vyplácená částka

Částka, kterou za devět nebo šestnáct dní ošetřovného dostanete je 60% z vašeho denního vyměřovacího základu. Sumu vám lehce vypočítá kalkulačka, kterou snadno naleznete na mnoha webových stránkách. 

Všichni nárok na ošetřovné nemají

Zaměstnanci, kteří mají pouze dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti nárok na ošetřovné nemají. Stejně tak lidé, kteří pracují z domova nárok na ošetřovné nemají. 

Kdo o délce ošetřovného rozhoduje?

O počátku i ukončení ošetřovného rozhoduje vždy rozhoduje ošetřující lékař. Na začátku vám vystaví potvrzení, které odevzdáte ve svém zaměstnání. Potvrzení dostanete také o ukončení a také ho odevzdáte v práci. 


HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.