Jak napsat životopis pro akademické pozice

Datum publikování na HitPrace.cz: 19. 4. 2024
Jak napsat životopis pro akademické pozice

Vyplňování životopisu pro akademické pozice může být náročný úkol, zejména pokud jste na začátku své kariéry. V tomto článku se dozvíte, jak napsat životopis pro akademické pozice, který vás odliší od ostatních uchazečů a zvýší vaše šance na úspěch.

Struktura životopisu

Životopis pro akademické pozice se obvykle skládá z následujících částí:

 • Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Vzdělání: Seznamte všechny dosažené akademické tituly, začínaje nejvyšším.
 • Pracovní zkušenosti: Uveďte své pracovní zkušenosti v oblasti akademie, včetně pozic jako výzkumný pracovník, pedagogický pracovník nebo administrativní pracovník.
 • Výzkumné zájmy: Popište své výzkumné zájmy a oblasti specializace.
 • Publikace: Uveďte seznam svých publikací, začínaje nejnovějšími.
 • Konference: Seznamte konference, na kterých jste prezentoval svůj výzkum.
 • Ocenění a granty: Uveďte ocenění a granty, kterých jste dosáhl v průběhu své kariéry.
 • Jazykové znalosti: Popište své jazykové dovednosti a úroveň zvládnutí jednotlivých jazyků.
 • Profesní členství: Uveďte profesní organizace, jejichž jste členem.
 • Reference: Uveďte kontaktní údaje až tří osob, které vás mohou doporučit.

Tipy pro úspěšný životopis

Následující tipy vám pomohou napsat úspěšný životopis pro akademické pozice:

 • Zaměřte se na své silné stránky: Zdůrazněte své nejsilnější stránky, jako jsou výzkumné zájmy, publikace a odborné dovednosti.
 • Udržujte strukturu a formátování: Použijte konzistentní formátování a strukturu pro všechny části svého životopisu, aby byl snadno čitelný.
 • Uveďte konkrétní údaje: Místo obecných frází uveďte konkrétní údaje o svých dosažených výsledcích, jako jsou počty publikací nebo získaných grantů.
 • Nezapomeňte na reference: Reference jsou důležitým prvkem životopisu pro akademické pozice, takže se ujistěte, že máte souhlas od osob, které uvádíte jako reference.
 • Udržujte životopis aktuální: Pravidelně aktualizujte svůj životopis, abyste zahrnuli nové publikace, konference nebo ocenění.

Napsání životopisu pro akademické pozice vyžaduje pečlivou přípravu a pozornost k detailům. Sledujte výše uvedené tipy a strukturu, abyste vytvořili silný životopis, který vás odliší od ostatních uchazečů a zvýší vaše šance na získání pozice ve vaší vysněné akademické instituci.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.