Zjistěte, co je nestrukturovaný pohovor

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 7. 2022
Zjistěte, co je nestrukturovaný pohovor

Pohovor je příležitostí, jak udělat dojem na náborového manažera. Přestože existuje mnoho typů pohovorů, vědomí, že se zúčastníte nestrukturovaného pohovoru, vám může pomoci připravit se a poskytnout kvalitní odpovědi, abyste zjistili, že jste na danou pozici dobrým kandidátem. Nestrukturované pohovory jsou často uvolněnější a dávají vám příležitost více interagovat a vést konverzaci.

Rozdíly mezi strukturovaným a nestrukturovaným pohovorem

Zaměstnavatelé používají pohovory, aby posoudili kvalifikaci kandidáta pro danou práci a pochopili, jak dobře bude charakter člověka zapadat do zavedené kultury společnosti. U strukturovaného pohovoru položí náborový manažer každému kandidátovi sadu standardních otázek a vyhodnotí je na základě jejich odpovědí a vyrovnanosti během pohovoru. Hlavním rozdílem nestrukturovaného pohovoru je to, že jako kandidát můžete konverzaci vést podrobně o svých dovednostech, kvalifikaci, zkušenostech a vzdělání, které z vás dělají vhodného kandidáta.

Vzhledem k tomu, že máte konverzaci pod kontrolou, můžete během strukturovaného pohovoru zdůraznit vlastnosti a schopnosti.

Výhody nestrukturovaného rozhovoru

Kandidát těží z dynamiky nestrukturovaného pohovoru následujícími způsoby:

  • Flexibilita: Výměna mezi tazatelem a dotazovaným během nestrukturovaného rozhovoru je přirozenější a umožňuje plynulou konverzaci. Ačkoli díky tomu pohovor trvá déle, náborový manažer může pomocí této metody získat lepší přehled o kvalifikaci kandidáta.
  • Komfort: Prostředí je pohodlné a uvolněné, což umožňuje zazářit individuální osobnosti.
  • Autonomie: Kandidát je zmocněn pomocí této struktury a může nejlépe odhalit své povahové rysy a využít čas k tomu, aby sdělil svou způsobilost k plnění pracovních povinností.
  • Interaktivní: Interakce vám umožňuje klást otázky a komunikovat váš trvalý zájem o pozici a společnost. Pokládejte zasvěcené otázky, abyste porozuměli své potenciální práci a tomu, jak se vám líbí firemní kultura.
  • Odstraňuje komunikační bariéru: Protože role v tomto rozhovoru jsou méně omezující, konverzace umožňuje upřímnou a spontánní výměnu informací, která je informativní pro obě zúčastněné strany

HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.