Běžné otázky při žádosti o zaměstnání

Datum publikování na HitPrace.cz: 12. 10. 2021
Běžné otázky při žádosti o zaměstnání

Možná se vám také stalo, že ačkoli jste potencionálnímu zaměstnavateli odeslali svůj životopis společně s průvodním dopisem, přišel z personálního oddělení žádost a dotazník s otázkami. Zaměstnavatelé často uchovávají žádosti o zařazení do personálních spisů úspěšných uchazečů o zaměstnání. Ačkoli je každý životopis jedinečný, existuje několik otázek, které se běžně vyskytují v žádostech o zaměstnání.

Předchozí zaměstnání 

Žádosti o zaměstnání představují oficiální historii zaměstnání uchazečů o zaměstnání. V mnoha případech budou žádosti o zaměstnání požadovat chronologický seznam dříve obsazených pozic, které kandidáti zastávali. Spolu s názvem práce a názvem každé společnosti se v dotazníku doplní délka zaměstnání. Někteří náboráři si vyžádají reference od vašich předchozích zaměstnavatelů o vašich pracovních schopnostech. 

Požadavky na pracovní pozici 

Mnoho pracovních pozic vyžaduje specifické vzdělání nebo pracovní zkušenosti. Žádosti které nejsou pro konkrétní zaměstnání, však mohou uchazeči uvést obecné názvy zaměstnání nebo konkrétní oddělení v rámci společnosti, kde mají zájem pracovat. Otázky v dotazníku směřují k upřesnění dovedností žadatele. Mají za úkol odhalit, zda je kandidát vhodný pro danou pracovní pozici. 

Otázky týkající se platu 

Otázky týkající se historie platů a požadavků představují potenciální minová pole pro uchazeče o zaměstnání. Zaměstnavatelé často používají platové požadavky k odstranění potenciálních kandidátů. Z tohoto důvodu mnoho kariérních odborníků radí uchazečům o zaměstnání, aby odložili diskusi o platu, dokud nebude pracovní nabídka jistější. Místo toho u žádostí o zaměstnání, které vyžadují platové požadavky, zahrňte široký platový rozsah nebo uveďte, že jsou platové požadavky flexibilní. Pokud máte být v dotazníku konkrétní, buďte pravdomluvní


HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.