Průzkum: Toto jsou celosvětově ta největší klišé v životopisech

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 5. 2021

Do jaké míry se uchazeči o zaměstnání v životopisech skutečně liší? Jaká jsou nejčastější klišé? A lze identifikovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Abychom odpověděli na tyto otázky, provedl Cvapp průzkum a analyzoval desítky tisíc životopisů z 39 zemí.

Uchazeči o práci se často chtějí ve svých životopisech ukazovat z té nejlepší stránky a zároveň se odlišit od ostatních kandidátů. Ale opravdu se od sebe jednotlivé životopisy liší? Jaká jsou nejčastější klišé a lze identifikovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Cvapp.cz, aplikace pro tvorbu životopisů, provedl analýzu desítky tisíc životopisů z 39 zemí.

Češi jsou hlavně „samostatní společenští týmoví hráči“

Dle analýzy vychází, že čeští uchazeči obecně v životopisech klišé využívají. Nejčastěji považují sami sebe za „nadšené“. Dále se identifikují jako „týmoví hráči“, přičemž často uvádějí, že jsou schopni „samostatně“ pracovat.

Jelikož jde o nejčastější klišé, tyto vlastnosti uchazeče od ostatních příliš neodliší.

Co je také nápadné? Na rozdíl od uchazečů z jiných zemí se Češi snaží nadprůměrně často v životopisech odlišit od ostatních uchazečů uváděním toho, že jsou „učenliví“ a „rádi čelí výzvám“.

Schopnosti

Celosvětově nejpoužívanější klišé: týmový hráč

Mezi celosvětově největší klišé v životopisech patří „Jsem týmový hráč“ nebo „Mám rád týmovou práci“. Na prvních třech příčkách se tato vlastnost neobjevila pouze u filipínských uchazečů o zaměstnání. „Týmový hráč“ zde skončil až na pátém místě.

Velice často se v životopisech ze 38 zemí také uvádí dovednosti jako „orientovaný na zákazníka“ a „profesionální“.

Žebříček 10 nejpopulárnějších výrazů v životopisech.

Evropané nejsou tak často přizpůsobiví

V rámci průzkumu se zkoumalo i 18 evropských zemí, ve kterých můžeme pozorovat trend v údajích uváděných v jednotlivých životopisech. V Evropě se ve srovnání s jinými kontinenty tak často nepoužívá klišé „dovedu se přizpůsobit“. Evropané často používají slova jako „pozitivní“ a „společenský“.

V Evropě jsou vidět zajímavé rozdíly také mezi jednotlivými zeměmi. Belgičané jsou například (ve svých životopisech) častěji „flexibilní“, ale už ne tak „zanícení“. Němci používají v životopisech nápadně často klišé „strategický“. A Švédové se zase označují za „odolné vůči stresu“.

Nápadná klíčová slova v jednotlivých zemích.


HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.