Emoční inteligence, nutnost pro digitální leadership ve světě ovládaném pandemií

Datum publikování na HitPrace.cz: 26. 11. 2020

„Role manažera se v současnosti mění od remote managementu, tedy řízení na dálku, směrem k digitálnímu leadershipu a emoční inteligence se stává nejen předpokladem pro dobré fungování, ale dokonce nezbytností pro udržení spolupráce a motivace. K rozumové a emoční inteligenci dnes navíc přibývá také tzv. inteligence změnová.“ říká Barbora Daňková, HR Science Manager TCC online.


Kam sahají počátky emoční inteligence jako kompetence úspěšného manažera?


Emoční inteligence se jako nový konstrukt vynořila již v 90. letech. Byla odpovědí na situaci, kdy rozdíly mezi jednotlivými řešeními a produkty byly tak malé, že o úspěšnosti v obchodě již nerozhodovaly parametry či cena, ale způsob jednání obchodníka. Schopnost budovat vztah, porozumět potřebám, rozpoznat emoce a podle nich efektivně jednat, nabyly na důležitosti.


Ruku v ruce s tímto posunem se začal měnit i pohled na kompetence úspěšného manažera. Již nestačilo být výkonný, chytrý, efektivně delegující a schopný řešit cokoli. Začalo se ukazovat, že důležité kompetence stojí v oblasti práce s lidmi, v oblasti tzv. people managementu a do popředí se dostaly motivace, důvěra, zapojení a rozvoj.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR