V čem mi může pomoci úsměv?

Datum publikování na HitPrace.cz: 31. 3. 2020

O tom, jakou moc má první dojem, už bylo sepsáno nemálo článků. Thorndikův pojem “haló efekt” se stal známým i mimo odbornou veřejnost. Jakou roli však ve vnímání druhých osob hraje úsměv? Přece se neříká nadarmo “kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu”. Může nám úsměv pomoci u pohovoru, při vyjednávání nebo nabízení obchodní nabídky?


Druhy úsměvů


Pokud chceme odpovědět na tyto otázky, musíme si v první řadě uvědomit, že není úsměv jako úsměv. Každého úsměv vypadá odlišně, ale všichni se v zásadě smějeme dvěma způsoby – spontánně a nespontánně. Až se na vás příště bude někdo usmívat, zkuste věnovat více pozornosti jeho mimickým svalům kolem očí. Aktivita těchto svalů během úsměvu nespadá pod naši kontrolu, a pokud při úsměvu tyto svaly pracují, díváte se na upřímný spontánní úsměv. Pokud se tyto svaly nezapojí, jedná se o úsměv uměle vyvolaný – nespontánní. Svůj um rozpoznávání (ne)spontánních úsměvů pak můžete ještě zlepšit při všímání si detailů – spontánní úsměv bývá u dospělého člověka většinou symetrický a svaly kolem úst a očí se zapojují synchronně.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR