Zaměstnavatel neplatí, co dělat?

Datum publikování na HitPrace.cz: 20. 2. 2019

Skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatí zaměstnancům výplatu není v současnosti ničím neobvyklým. Pokud budete mezi postiženými, je třeba ihned jednat. Ovšem nezmatkujte, když vám výplata nepřijde na den přesně. Nenechte se však uchlácholit výmluvami na druhotnou platební neschopnost, protože to, že zaměstnavateli dluží nějaký zákazník, vás nemusí zajímat. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Vy prostě máte nárok na peníze za odvedenou práci a proto nemějte pocit viny, že na zaměstnavateli chcete peníze, když on je ve finančních problémech. 

Nenechte se zaměstnavatelem táhnout ke dnu

Pokud budete věřit neustálým slibům, pak nastane situace, že nebudete mít zaplacené účty, nebudete splácet hypotéku, nebudete mít z čeho žít a budete čerpat ze své rezervy. To vše je začátek konce. Co dělat? V první řadě dejte výpověď a ihned nastupte do jiného zaměstnání. I evidence na úřadu práce je finančně výhodnější, než setrvávat u neplatiče. Obranou zaměstnance může být podání výpovědi nazvané „okamžitého zrušení pracovního poměru“ z důvodu, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat, ani jejich část, do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. 

Jak je to s termínem výplaty a splatností?

Termín výplaty mzdy se liší od termínu splatnosti. Termín výplaty mzdy je stanoven pracovní smlouvou a jedná se o den, kdy je zaměstnavatel povinen zasílat zaměstnanci peníze. Termín splatnosti mzdy je stanoven zákonem a jedná se o poslední den následujícího měsíce. Není možné sjednat delší splatnost a neběží žádná výpovědní doba. Když vám zaměstnavatel nezaplatí do data splatnosti, vyzvěte ho písemně k nápravě. Pokud nereaguje, podejte výpověď. 

Účinnost výpovědi

Její účinky nastávají dnem doručení zaměstnavateli. Navíc má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků. Nejjistějším způsobem předání výpovědi je zaslání poštou do vlastních rukou s dodejkou. Ve výpovědi je třeba přesně uvést důvod výpovědi. Například: Jelikož jsem za uplynulé měsíce březen, duben a květen nedostal mzdu/plat, s okamžitou platností ruším pracovní poměr. Ten skončí doručením zaměstnavateli. V žádném případě nepřestaňte do práce chodit bez podání výpovědi!!!HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Petra Hornová