Vžijte se do role náborářů. Vyniknete mezi ostatními uchazeči

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 3. 2023
Vžijte se do role náborářů. Vyniknete mezi ostatními uchazeči

Víte, že jste ve svém oboru dobří, své práci dokonale rozumíte, ale také víte, že takových, jako vy, je i mnoho dalších. Když se ucházíte o nové zaměstnání, je zřejmé, že musíte projít náborovým kolečkem. Ačkoli o svých kvalitách nepochybujete, bývá mnohdy těžké o nich přesvědčit náboráře.

Vžijte se do role náboráře

Mezi stovkami žádostí, které jsou nyní průměrem inzerovaných zcela nových pracovních míst, zabere průměrnému náborovému manažerovi pouze 9 sekund prohlédnutím vašeho životopisu, než se rozhodne, zda ve vaší žádosti pokračovat. Přizpůsobte svůj životopis každé pracovní pozici, o kterou se ucházíte, abyste se ujistili, že splňujete požadavky uvedené v pracovním inzerátu a upoutáte pozornost HR oddělení.

Použijte klíčová slova z pracovního inzerátu

Ve svém životopise uveďte konkrétní klíčová slova použitá v inzerátu a ukažte, jak jste tyto dovednosti využili k úspěchu v předchozích zaměstnáních.

Vedoucí pracovníci a manažeři tráví celý den prací na řešení problémů své společnosti a poskytování řešení a uvítají možnost o nich diskutovat s kandidáty. Rozsáhle prozkoumejte firmu, abyste se ujistili, že máte dostatek informací k zodpovězení otázek na pohovoru a spoustu otázek, které můžete položit svému tazateli, abyste ukázali svůj zájem o společnost. Použijte svůj první pohovor nebo telefonát k položení těchto otázek a zahrňte zpětnou vazbu společnosti do druhého pohovoru, abyste předvedli nové nápady na řešení jakýchkoli problémů nebo výzev.

Představte si budoucnost organizace

Zamilujte se do představy tazatelů o budoucnosti organizace tím, že ztělesníte firemní značku při každé možné příležitosti. Vstřebávejte značku: pokud potřebujete předvést prezentaci, použijte logo značky společnosti, barvy, písma a obrázky, aby byla pro vaše tazatele vizuálně co nejpřitažlivější. Dokažte při pohovoru, že jste zkoumali konkurenty organizace a diskutovali o rozdílech mezi nimi. Prozkoumejte online PR, které odhalí úspěch, za který byla společnost chválena, nebo výzvu, se kterou měla potíže, a prozkoumejte, jak byste nábor postavili na úspěchu nebo vyřešili problémy.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.