Využití emoční inteligence na pracovišti

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 1. 2023
Využití emoční inteligence na pracovišti

Ačkoli jsou emocionální dovednosti pro některé lidi přirozené, každý může zlepšit svou schopnost rozumět a uvažovat. To může být užitečné zejména na pracovišti, kde se vztahy a obchodní rozhodnutí často týkají mezilidského porozumění, týmové práce a komunikace.

Buďte sebevědomější

Jedním z prvních kroků k využití dovedností emoční inteligence na pracovišti je procvičit si rozpoznání vlastních emocí. Sebeuvědomění zahrnuje uvědomění si různých aspektů sebe sama, včetně svých emocí a pocitů. Je to jedna ze základních složek emoční inteligence. Chcete-li rozpoznat své emoce a pochopit jejich příčiny, musíte si být nejprve vědomi sebe sama.

Procvičujte si samoregulaci

Seberegulace je považována za kritickou součást emoční inteligence. Uvědomit si své emoce je důležitým prvním krokem, ale také musíte být schopni své pocity zvládat. Lidé, kteří mají dobrou seberegulaci, se dokážou dobře přizpůsobit měnícím se situacím. Většinou čekají na vhodné způsoby, jak vyjádřit své emoce, nebývají impulzivní.

Zlepšete sociální dovednosti

Lidé s vysokým EQ mají také silné sociální dovednosti. Vzhledem k tomu, že jsou zběhlí v rozpoznávání emocí druhých lidí, jsou schopni vhodně reagovat na situaci. Sociální dovednosti jsou také vysoce ceněny na pracovišti, protože vedou k lepší komunikaci a pozitivnější firemní kultuře.

Zaměstnanci a lídři se skvělými sociálními dovednostmi jsou schopni budovat vztah s kolegy a efektivně komunikovat své myšlenky. Lidé s dobrými sociálními dovednostmi jsou nejen skvělí týmoví hráči, ale dokážou se v případě potřeby ujmout i vedoucích rolí.

Staňte se empatičtějšími

Emocionálně inteligentní lidé jsou dobří v tom, aby se vžili do kůže jiného člověka a pochopili, jak se cítí. Empatie je víc než jen rozpoznání toho, jak se ostatní cítí. Zahrnuje také to, jak na tyto emoce reagujete.

Na pracovišti vám empatie umožňuje porozumět rozdílné dynamice mezi kolegy a nadřízenými.

Umožňuje vám také rozpoznat, kdo drží moc a jak to ovlivňuje chování, pocity a interakce, které z takových vztahů plynou.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.