Deprese v práci: Je to vámi nebo prací?

Datum publikování na HitPrace.cz: 23. 12. 2022
Deprese v práci: Je to vámi nebo prací?

Všichni jsme se v práci cítili ve stresu. Jsou ty hrozné dny, kdy se zdá, že se všechno pokazí, kdy se šíří nedorozumění a vy prostě nemůžete vyjít se šéfem, zaměstnancem nebo kolegou. Lidé jsou na pracovišti neustále zatěžováni. Práce se stává naším druhým domovem a my máme tendenci kopírovat rodinnou dynamiku a vztahy, které odrážejí ty s rodiči a sourozenci. Může to být přitěžující a zneklidňující.

Je vaše práce opravdu viníkem deprese?

Práce ve skutečnosti nemůže způsobit depresi. Pokud je někdo náchylný k tomu, že skutečně trpí depresí, práce může být silou dobra nebo může být škodlivá. Ale někdo nemůže dostat depresi jen z práce. Musí se tam dít nějaké další věci.

Psychická bolest a utrpení v práci však není malý problém a netýká se pouze jednotlivce.

To je ten pocit, že člověk nemá žádnou kontrolu nad svou prací - ze strachu, že o ni přijde, že nemá žádnou moc činit rozhodnutí, nemá žádnou kontrolu, jak věci zlepšovat. Můžete se cítit "bezmocní". provést nějaké změny nebo ovlivnit situaci.

Příznaky deprese, která pochází z naučené bezmoci, mohou zahrnovat:

 • Vzdát se – nesnažit se něco změnit
 • Sociální vyčlenění
 • Pasivita
 • Snížená efektivita v práci
 • Snížená schopnost řešit problémy
 • Prokrastinace
 • Frustrace
 • Nízké sebevědomí

Některé z příčin deprese na pracovišti

 • Nevhodná pracovní pozice. Člověk se cítí povolán být umělcem, ale pracuje jako účetní.
 • Nesoulad mezi firemními a osobními hodnotami. Udržet si zaměstnání tam, kde je etické nepohodlí.
 • Vina pracujících rodičů. "Mám svou práci rád, ale cítím, že bych měl trávit více času se svým dítětem."
 • Mezilidské nepohodlí. Nutnost komunikovat s lidmi, kteří jsou nepříjemní nebo mají prostě jiné preference, osobnosti nebo pracovní styly.
 • Nevyváženost práce/života. Workoholismus a dlouhá pracovní doba, i když o to nikdo nežádá, a přichází o sociální spojení mimo práci, stejně jako o koníčky, příležitosti k relaxaci a cvičení.
 • Introvertní/extrovertní stres. Osoba může být extrovert pracující v roli nebo prostředí, kde není dostatečná interakce mezi lidmi; nebo introvert pracující v open kanceláři s neustálým vyrušováním, bez soukromí a nedostatečnou příležitostí „jít dovnitř“.
 • Finanční boje. Možná kompenzace a výhody nesplňují základní potřeby pracovníka.
 • Pocit v pasti. "Opravdu chci opustit tuto práci, ale nemůžu, protože (uveďte svůj důvod). Může to být realistické hodnocení nebo reakce založená na strachu.

HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.