Potřebujete pro své děti kvalitní přípravu na přijímací zkoušky? Obraťte se na B-Clever

Datum publikování na HitPrace.cz: 2. 9. 2022
Potřebujete pro své děti kvalitní přípravu na přijímací zkoušky? Obraťte se na B-Clever

Přijímací zkoušky mohou být pro některé děti i rodiče stresovým obdobím. Ne však, pokud se obrátíte na B-Clever. Přes dva roky pomáhá rodičům s přípravou dětí k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a to pomocí online výuky. Kurzy začínají již na 133 Kč/h a to formou výhodného balíčku. Podrobnosti naleznete na stránkách www.bclever.cz.

Dokonalá nabídka

První kurzy začínají již začátkem října a jsou připraveny jak pro žáky pátých, tak i devátých ročníků.

Výuka probíhá online. Při výuce jsou využívány nástroje Google Meet a Google Učebna. Každá jednotlivá lekce trvá 45 minut a lekcí v jednotlivých předmětech je vždy 15.

Matematika

Kurz obsahuje jak teorii, tak i příklady dle propracovaných osnov. V teoretické části je vysvětlovaná konkrétní látka, a v praktické části dochází k procvičování. Lekce je zakončená zkušebním testem, který ověřuje míru osvojení probíraného učiva. Lekce obsahují vše, co požaduje CERMAT. Vědomosti jsou předávány srozumitelnou formou a vedeny jsou v přátelském duchu. Žáci mají možnost si nanečisto vyzkoušet testovací systém. Díky tomu je u přijímacích zkoušek nic nezaskočí.

Angličtina

Lekce trvá opět 45 minut. První část představuje teoretický výklad. Pak následuje uplatňování teorie v praxi a v závěru je jednoduchý test, který je kontrolou porozumění. Také pomáhá zjistit, na co je potřeba se zaměřit a co je potřeba dovysvětlit. Během lekcí je kladen důraz na individuální přístup a potřeby každého žáka. Dochází k osvěžování získaných vědomostí, jejich opětovnému procvičování a dovysvětlování.

Český jazyk

Výuka je koncipována tak, aby docházelo k procvičování a osvojování gramatiky i mluveného slova. Děti mají možnost seznámení s testovacím systémem a to formou cvičných testů. Těmi si zároveň ověří porozumění danému učivu.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.