Řešení neprofesionálního chování v práci

Datum publikování na HitPrace.cz: 16. 7. 2022
Řešení neprofesionálního chování v práci

Zvládnutí neprofesionálního chování v kanceláři může vyžadovat určité úsilí. Je to však nutné, pokud se chcete vyhnout chaotickému pracovnímu prostředí. Neprofesionální chování může na pracovišti vytvořit špatný precedens, způsobit konflikty a může ovlivnit výkon. Čím dříve budete řešit nepřijatelné chování zaměstnanců, tím lépe pro organizaci.

Sdílení osobních názorů

Zaměstnanci jsou lidé, ne stroje. Mají emoce, nápady; a mají své vlastní názory na problémy. I když by však pracoviště neměla omezovat řeč, profesionalita diktuje, aby se zaměstnanci vyvarovali vnášení svých osobních názorů na pracoviště. Pro začátek může být názor zaměstnance jiným považován za urážlivý. Problém však začíná u názorů na kontroverzní témata, jako je politika, náboženství a kultura. Jak jednat se zaměstnanci, kteří v práci sdílejí potenciálně rozporuplné názory:

 • Ujistěte se, že pro mluvení na pracovišti existují pravidla.
 • Povzbuďte zaměstnance, aby hlásili urážlivé názory.
 • Sankční porušení uražlivé mluvy.

Dominantní chování

Schůze má shromáždit několik nápadů a pohledů. Snaha ovládnout schůzky a zabránit ostatním v přispívání je stěží profesionální chování. Někdy to zaměstnanec možná nedělá schválně; mohou mít příliš mnoho nápadů a chtějí se o ně podělit. Ale i když tento problém pramení z neškodného nadšení, stále je to problém. Když konkrétní zaměstnanec brání ostatním ve správném příspěvku na schůzce, a to buď tím, že je přeruší nebo dlouho mluví, může vzrůst odpor. A to může způsobit více problémů, než byste čekali. Jak se s tím vypořádat: Dejte každému šanci přispět na setkáních. Pokud se zaměstnanec snaží monopolizovat jednání, důrazně ho varujte, aby počkal, až na něj přijde řada, a umožnil ostatním mluvit.

Zastrašování a šikana

Tyrani nejsou omezeni na hřiště základních škol; existují i ve firemním prostředí. Ve skutečnosti je šikana na pracovišti jedním z největších problémů, kterým nyní zaměstnanci čelí. Zde jsou některé formy šikany a zastrašování v práci:

 • Neustálé špatné zacházení
 • Veřejné ponížení
 • Nespravedlivá kritika
 • Sociální vyloučení
 • Slovní/fyzické týrání

Mezi časté cíle šikany patří ti, kteří jsou vysoce výkonní, a něžnější typy. Šikana může zaměstnance donutit opustit vaši společnost, což zvyšuje fluktuaci pracovníků. Jak se s tím vypořádat:

 • Poskytněte mechanismus stížností a nápravy.
 • Prošetřujte stížnosti zaměstnanců.
 • Ukažte nulovou toleranci k šikaně.

HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.