Benefit je benefitem pouze tehdy, pokud ho tak bere zaměstnanec. Jejich vnímání se během posledních let změnilo

Datum publikování na HitPrace.cz: 17. 5. 2022

Ztrácíte se ve firemních benefitech? 

Potřebujete data. Ta ukazují, jak se benefity změnily a jaké jsou současné trendy. Vnímání firemních školek jako benefitu posiluje, u home office je situace opačná. Benefit firemních školek a dětských skupin, který vedl i v roce 2018, je dnes považován za rozhodný benefit ještě větším množstvím zaměstnanců. Podle letošního průzkumu 64 % zaměstnanců vnímá školky jako rozhodný benefit (a dalších 29 % jako spíše benefit), před čtyřmi roky to bylo 50 %. 

 Naopak možnost výkonu práce z domu (tzv. home office) v roce 2018 považovalo za rozhodný benefit 40 % zaměstnanců, v současnosti 22 % a speciální volno s náhradou mzdy (sick days / free days) považovalo podle šetření v roce 2018 za rozhodný benefit 33 % zaměstnanců, dnes je to 23 %.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR