Co udělat pro získání dobré práce

Datum publikování na HitPrace.cz: 5. 4. 2022
Co udělat pro získání dobré práce

Různé práce vyžadují odlišné vzdělání, zkušenosti, množství školení nebo praxi. Ale všechny práce vyžadují tři obecné typy dovedností. Každý typ pomáhá dosáhnout jiného cíle: 

Kvalifikace pro práci – jinými slovy, učení se specifickým dovednostem nezbytným k tomu, abyste mohli začít pracovat jako technik, svářeč, zdravotní sestra nebo v jakékoli jiné kariéře. 

Získání práce — Naučte se, jak správně hledat práci a jak se orientovat v procesu podávání žádostí a náboru. 

Dosažení úspěchu v zaměstnání — naučit se, jak respektovat firemní kulturu a politiku, se všemi postupy, problémy, pravidly a očekáváními. 

Váš kariérní úspěch závisí na tom, zda máte všechny tři typy dovedností. 

Středoškolské vzdělání nebo vyučení 

Technicky to není ve skutečnosti dovednost. Je to certifikát— kus papíru. Pokud ale tento kus papíru nemáte, bude pro vás nemožné získat dobrou práci. Většina zaměstnavatelů prostě nebude uvažovat o tom, že by vás zaměstnali. Středoškolský diplom nebo výuční list je vstupenkou, jak se dostat na trh práce. 

Znalost cizích jazyků, především angličtiny 

Pokud nepracujete na některých z mála míst, kde se angličtina nepoužívá, nebo kde je k dispozici někdo, kdo překládá konverzaci s anglicky mluvícími zákazníky, prodejci a dalšími, budete mít pravděpodobně více možností. Kariérní možnosti se o mnoho rozšiřují, pokud se naučíte mluvit anglicky. 

Základní úroveň znalostí v pravopisu a matematice 

Mnoho lidí si tyto dovednosti osvojilo v době, kdy chodili do školy. Ovšem ne každému tyto základní znalosti v hlavě zůstaly. I když má někdo středoškolský diplom nebo dokonce vysokoškolský, nemusí se jeho kariéra pohnout, pokud odesílá motivační dopis s gramatickými chybami. Existuje spousta kurzů, možností dálkového studia, rozšíření stávajících znalostí – stačí jen těchto možností využít.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.