Jak vytvořit bezpečný pracovní prostor

Datum publikování na HitPrace.cz: 16. 2. 2022
Jak vytvořit bezpečný pracovní prostor

Ať už se vaši zaměstnanci chystají vrátit do původních pracovních prostorů nebo jste pro své podnikání našli lepší místo, jedno je jisté – pohled na bezpečné pracovní prostředí již nikdy nebude jako dřív. Poslední rok změnil priority firem, které se musely adaptovat na rychle se měnící prostředí, ale také to mělo dopad na požadavky zaměstnanců. Zdraví, bezpečnost a pohoda zaměstnanců je důležitější než kdy dřív. Vytvoření bezpečného pracovního prostoru bude pro podniky zásadní pro návrat do „normálu“. 

Vytvoření hybridního prostředí 

Stále více společností využívá možnosti hybridního přístupu, kdy je fyzická kancelář přizpůsobena zaměstnancům. Kancelář má více účelu než kdy jindy – být místem, kde zaměstnanci spolu tráví čas, spolupracují a vzájemně se přátelí. Ale to závisí na tom, zda se v práci cítí bezpečně. Blaho zaměstnanců by mělo být v popředí před designem. Firmy mají velkou zodpovědnost! 

Co je bezpečné pracovní prostředí? 

Na mnoho věcí, jak vytvářet bezpečnější prostředí pro sebe i své okolí jsme si již zvykli – nošení roušek a respirátorů, důkladnější mytí rukou, používání dezinfekce a udržování společenského odstupu. Může se stát, že pokud jsou zaměstnanci mimo tradiční pracoviště téměř rok, mohou se objevit tendence nechat opatření uklouznout a přijmout „normálnost“. To je pochopitelné, ale dodržování bezpečnostních pokynů bude odpovědností jejich nadřízených. Zajistěte, aby všechny kroky, které podniknete, byly viditelné pro zaměstnance a všechny návštěvníky, a vyhraďte si čas na kontrolu změn se svým týmem. Klíčové bude zapojení zaměstnanců do rozhodování a otevřenost zpětné vazbě. Pokud dokážete vytvořit otevřené, upřímné fórum, kde mohou zaměstnanci svobodně mluvit a nabízet návrhy, jejich nápady na bezpečný návrat do práce vás možná překvapí.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.