Průzkum o roli facility manažera v organizaci

Datum publikování na HitPrace.cz: 14. 2. 2022

Role a kompetence facility manažerů (v současnosti převážně správců majetků a administrátorů organizací) je v ČR ještě značně neukotvena. Od roku 2008 probíhá rekvalifikační vzdělávání facility manažerů akreditované MŠMT. Poslední běh ukončil i jeho 500. absolvent, a proto jsme se rozhodli provést krátký průzkum přínosů tohoto vzdělávání právě mezi našimi absolventy. 

 Ilona - zajišťuje facility management ve veřejné správě 

Charakterizujte prosím typ vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete? Státní organizace, zdravotnictví, facility manažer. Protože ale státní správa pojem facility manažer nezná, zní oficiální název mé pracovní pozice odborný referent provozního oddělení. 

Měla jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi? Samozřejmě. Určitě při dohledání legislativních požadavků, kterých je v oboru facility management velmi mnoho a pravidelně a velmi často se mění. 

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka? Práce facility manažera je velice různorodá a každý projekt má samostatné individuální řešení, určitě mi v tomto kurzu pomohlo, že jsem si ujasnila pohledy na přístup a řešení jednotlivých částí FM např. space management. 

Hlavní přínos tohoto kurzu ale vidím především v osvětě o oboru facility management, protože ve své dlouholeté praxi se neustále setkávám s naprostým nezájmem a podceněním tohoto oboru.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR