Jak pracovat pro výsledky, ne hodiny

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 2. 2022
Jak pracovat pro výsledky, ne hodiny

Klíčem k lepším výsledkům není tvrdší práce. Většina z nás již pracuje dlouhé hodiny. Problém je, že ne vždy pracujeme chytře. Všichni máme každý den stejné množství času na „investování“. To, co nás odlišuje, je to, jak tento čas investujeme do našich cílů. Nejlepší výsledky se dostaví, když soustředíme své úsilí jedním směrem. 

Zaměřte se na konkrétní cíle 

Je přirozené, a někdy i pohodlné, si myslet, že lidé, kteří dosahují lepších výsledků než my, jsou prostě talentovanější. Není tomu tak ve většině případů. To, co se zdá jako rozdíl v talentu, často vede k rozdílu v zaměření. Výsledky se dostaví, když se na jednu věc soustředíte neobvykle dlouhou dobu. Zaměření je to, co proměňuje dobré umělce ve skvělé umělce. To však neznamená, že talent není potřeba. Existují dva typy talentů: přirozené a vybrané. Přirozený talent nepotřebuje vysvětlení. Někteří lidé jsou prostě lepší než jiní jsou určité věci. Přirozeně talentovaní lidé na pracovišti mohou napsat skvělou esej, prodat nebo hladce mluvit, jiní mají talent pro fyzické úkony. Mnoho lidí se spoléhá na svůj přirozený talentu. Protože to jde snadno, nevytvářejí si pracovní návyky potřebné k tomu, aby se neustále zlepšovali. V důsledku toho jsou přirozeně talentovaní lidé často míjeni lidmi, kteří si talent vybírají. 

Proč méně pracovat může zvýšit produktivitu 

Dlouhá práce může být nebezpečná pro duševní i fyzické zdraví. Přepracování je spojeno se vším, od špatných komunikačních schopností a snížené produktivity až po zhoršený spánek a deprese. Přesto zaměstnanci pracují stále déle a déle. S rostoucím tlakem na výkon, vyššími očekáváními a větší konkurencí je produktivita pro zaměstnance i vedoucí pracovníky důležitější než kdy dříve. Bohužel příliš mnoho vedoucích pracovníků a manažerů následuje zastaralou představu o tom, co znamená být produktivní. Více odpracovaných hodin nemusí nutně znamenat vyšší (nebo lepší) výkon. Ve skutečnosti může být nejsnazší způsob, jak pomoci přetíženému týmu k vyšší produktivitě, pomoci mu pracovat méně.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.