Co je hybridní zaměstnání a jak funguje?

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 2. 2022
Co je hybridní zaměstnání a jak funguje?

Hybridní práce je kombinací práce v kanceláři a práce na dálku, hybridní práce závisí na skvělém fungování mezi spolupracovníky, jednotlivými odděleními, pracovišti a nadřízenými. Jeden nebo dva dny mimo kancelář vyhledává stále více lidí. Je pravdou, že k rozmachu hybridních pracovních míst přispěla především koronavirová pandemie, ale proč rušit něco, co skvěle funguje. 

Hybridní práce má mnoho výhod 

Budete produktivnější a ušetříte čas, který strávíte na cestě do kanceláře. 

Svůj čas si přizpůsobíte mezi kancelářské úkoly a rodinný život. 

Můžete střídat neformální chvíle v kanceláři a klidné dny soustředění doma. 

Můžete používat nejlepší kancelářské technologie (např. nástroje pro prezentace a jednání), když se vám to hodí. 

V případě potřeby se snadněji, a bez vysvětlování, můžete se sociálně distancovat. 

Co je hybridní pracovní technologie? 

Hybridní pracovní technologie je hardware a software, který umožňuje pracovníkům bezproblémově provádět pracovní úkoly bez ohledu na to, kde se nacházejí. Hybridní zaměstnanci potřebují počítačový hardware, jako jsou notebooky s vestavěnými webovými kamerami, bezdrátové myši a mobilní telefony, které všechny potřebují snadno cestovat a používat je mezi jednotlivými místy. Potřebují také software, jako je přístup k VPN (virtuální privátní sítě) a technologie pro videokonference, která jim umožní spolupracovat a vést schůzky s klienty, ať už jsou v kanceláři nebo mimo ni. Jedna klíčová poznámka k hybridní pracovní technologii: kybernetická bezpečnost je nanejvýš důležitá bez ohledu na to, kde zaměstnanci podnikají, ale je obzvláště důležité, aby společnosti braly kybernetickou bezpečnost vážně, když jednají s hybridní pracovní silou. Ujistěte se, že s vaší hybridní pracovní technologií jsou používána opatření kybernetického zabezpečení.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.