Jak financovat své podnikání

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 1. 2022
Jak financovat své podnikání

Výběr způsobu financování svého podnikání je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které učiníte při zakládání nové společnosti. Když začínáte, máte spoustu možností financování. Udělejte si čas na nalezení toho pravého pro vaše potřeby. Pamatujte, že financování není univerzální, takže to, co funguje pro jinou společnost, nemusí být tou nejlepší volbou pro vás. Zjistěte, který způsob vyhovuje nejlépe vám. 

Stanovení potřeb financování vaší firmy 

Než budete financovat svou novou společnost, musíte určit, kolik peněz potřebujete. Vaše obchodní potřeby financování mohou zahrnovat: 

 Peníze na nákup materiálu a vybavení 

 Náklady na počáteční zásoby nebo suroviny, které potřebujete 

 Pronájem vašeho kamenného obchodu nebo kanceláře 

 Režie za každodenní provoz, jako jsou náklady na vodu a elektřinu 

 Platby za nezbytná vládní povolení nebo licence 

 Právní a profesionální poplatky za založení a registraci vaší firmy 

 Peníze na výplatu zaměstnanců a manažerů 

 Marketingové náklady 

 Prostředky na podporu vašich podnikatelských aktivit 

Pokud hledáte půjčku nebo jiné externí financování, musíte být schopni odůvodnit částku, kterou požadujete. Jakmile hotovost získáte, musíte poskytnout písemné dokumenty, které přesně uvádějí, jak hodláte hotovost použít. Budete také muset zveřejnit jakékoli další zdroje financování. Neměli byste oslovovat věřitele a žádat o jakoukoli částku, kterou vám dá. Požadavek na konkrétní částku má větší šanci získat kladnou odpověď. Dejte si pozor, abyste své finanční potřeby nepodcenili. Měli byste mít dostatek provozního kapitálu na podporu svého podnikání na několik let. Pracovní kapitál zahrnuje peníze, které platíte zaměstnancům, průběžné výdaje a zásoby. Pokud je neuvedete ve své žádosti o financování, váš věřitel vám nemusí věřit, že budete půjčku zvládat a řádně splácet.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.