JSTE PŘIPRAVENI NA WHISTLEBLOWING?

Datum publikování na HitPrace.cz: 14. 12. 2021

Už máte směrnici a zavedený whistleblowingový systém? Čas se krátí. Zákon o ochraně whistlebowerů (oznamovatelů) je platný a vyžaduje takový systém mít zavedený do 31.3.2022 pro všechny firmy již od 25 zaměstnanců. 

Společensky odpovědná firma by měla dbát na dodržování zákonů a chránit všechny, kteří tak činí. To je základní důvod přijetí směrnice EU o ochraně osob. Osob, které oznámí porušení unijního práva č. 2019/2937 z23. října 2019. 

 CO JE WHISTLEBLOWING A KDO JE WHISTLEBLOWER? 

Ano, jak jistě tušíte, nejde opískání na píšťalku vpravém slova smyslu. Jedná o systém, jak poskytnout právní ochranu zaměstnancům a dalším osobám, kteří se staly svědky porušení práva, poškození veřejného zájmu nebo neetického chování při výkonu svého zaměstnání. Člověk, který upozorní na takové chování se nazývá whistleblower. Oznámením se většinou vystavuje riziku ztráty zaměstnání, šikany, bossingu a to je třeba eliminovat. 

 Whistleblowing je systém pro sdělování podezření na protiprávní jednání uvnitř podniku. Systém hlavně musí být zaveden do 31.3.2022.


Zdroj: Vlastní cesta
Vlastní cesta byla založena jako poradenský portál určený všem poradcům a potenciálním klientům.