Prvotní evidence na úřadu práce

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 12. 2021
Prvotní evidence na úřadu práce

Každý z nás se někdy v životě může dostat do situace, kdy mu nezbude nic jiného, než návštěva úřadu práce. Ve společnosti stále přebývá představa, že evidence na pracovním úřadu je něco, za co by se měl člověk stydět. Opravdu tomu tak není. "Pracák" je zde především pro to, aby nám nejen pomohl najít práci, ale také za nás v nelehkých chvílích zaplatil zdravotní pojištění, či nám poskytl podporu v nezaměstnanosti. Stejně tak se nám doba strávená na pracovním úřadě počítá do doby důchodového pojištění. 

CO S SEBOU?

Pokud se jdete evidovat poprvé, je potřeba mít s sebou všechny potřebné dokumenty. Pokud se jdete hlásit hned po škole, je potřeba mít platný občanský průkaz a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pokud se hlásíte po tom, co jste opustili zaměstnání, bude zapotřebí více věcí. Určitě nezapomeňte občanský průkaz, potvrzení o ukončení zaměstnání nebo pracovní dohody a zápočtový list. Pokud budete žádat také o podporu v nezaměstnanosti, měli byste doložit potvrzení o výši průměrného výdělku. 

DO KDY A KDE SE HLÁSIT?

Aby vám vše plně navazovalo, je dobré se na úřad práce přihlásit do 3 dnů od konce pracovního poměru nebo ukončení školy. Není však žádný problém, pokud přijdete později. Dluh na zdravotním pojištění vám nevznikne, pokud se přihlásíte nejpozději do 30 dnů. U podpory v nezaměstnanosti ale musíte počítat s tím, že se vám bude počítat až ode dne, kdy na úřad přijdete. Dříve platilo pravidlo, že je potřeba se hlásit na pracovní úřad v místě trvalého bydliště. Dnes už to tak není. Můžete se evidovat na úřad, který se nachází v místě, kde se většinu roku zdržujete. Je potřeba si ale připravit čestné prohlášení, že se na místě opravdu zdržujete, popř. nájemní smlouvu.

 

DALŠÍ POVINNOSTI

 

Po první evidenci vás úředník přiřadí k určitému člověku, který vás na úřadě práce bude mít po celou dobu na starost. Vaší povinností je chodit včas na dohodnuté schůzky. Pokud se na schůzku nemůžete dostavit, musíte to předem ohlásit a mít k tomu vážný důvod, např. nemoc. Pokud se na smluvenou schůzku nedostavíte ve stanovený čas, budete z evidence vyřazeni a nejméně 6 měsíců nemáte nárok jak na to, být zařazen v evidenci uchazečů o zaměstnání, tak na podporu v nezaměstnanosti. Úředník se vám bude snažit najít práci a vy máte povinnost na přiřazená místa zajít. Pokud vám bude nabídnuta práce, nesmíte jí bez vážného důvodu odmítnout. Jinak vám také hrozí vyřazení z evidence. Pokud si najdete práci, je potřeba se z úřadu do 8 dní odhlásit.

Jak už bylo zmíněno na začátku článku, být hlášen na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání není žádnou ostudou a určitě to přináší spoustu výhod, kterých je škoda nevyužít. Pro bližší informace se určitě nebojte obrátit přímo na kontaktní pracoviště úřadu práce nebo se podívejte na jejich internetové stránky - www.uradprace.cz


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.