Jak řešit konflikty na pracovišti mezi zaměstnanci

Datum publikování na HitPrace.cz: 19. 10. 2021
Jak řešit konflikty na pracovišti mezi zaměstnanci

Když jsou zaměstnanci v rozporu, ovlivní to celé pracoviště. Každé obchodní nastavení může být ohniskem konfliktů. V prostředí malého podniku jsou si všichni blízcí. Jak se v tomto prostředí vyrovnáváte s konflikty, aniž byste způsobovali velké problémy ve své každodenní obchodní činnosti? Je to vaše věc, ano. Jedná se však o jednotlivce, ke kterým máte blízko - pravděpodobně je znáte už nějakou dobu - a každý den pracujete v těsné blízkosti. Jak řešíte konflikt v tomto typu nastavení? 

Přejděte přímo ke zdroji 

Nejprve přejděte přímo ke zdroji. Může to být osoba v konfliktu s vámi nebo to mohou být dva vaši zaměstnanci ve vzájemném sporu. Bez ohledu na situaci - zůstaňte nestranní. Pokud je s vámi někdo v konfliktu - vyslechněte ho. Problém nemusí mít vůbec nic společného s prací - může to být jen stres v jejich vnějším životě, který si přinesli do práce. Nebo mohou mít oprávněný důvod, že s vámi budou v rozporu - a musíte být otevřeni tomu, že byste mohli být tím, kdo se mýlí. A pokud je konflikt mezi dvěma vašimi zaměstnanci - přejděte ke každému zvlášť a prodiskutujte to s nimi.

 Zapojte znesvářené kolegy do diskuze 

Jakmile uslyšíte každou stranu zvlášť, spojte je a sledujte diskusi. Klíčem je propracovat se k problémům - společně. Musíte se dostat k jádru problému, aby se nezvýšil a neohrozil vykonávanou práci nebo soudržnost prostředí malého pracoviště. 

Přijměte řešení 

Nakonec musíte dospět k určitému řešení - i když to vyžaduje více než diskusi a potřesení rukou. Pokud můžete přimět strany, aby si potřásly rukama, usmály se a hodily to za sebe, bitva byla vyhrána a vy můžete jít dál. V případě potřeby se nebojte podívat se na konflikt podrobně. Pokud je třeba zavést nové zásady nebo postupy, aby se předešlo stejnému konfliktu, ke kterému dojde v budoucnosti, projednejte to se svými zaměstnanci. Čím více jim necháte převzít odpovědnost za situaci a nezbytné změny, které budou implementovány, tím více budou ve skutečnosti v souladu s těmito novými zásadami a postupy. Konflikt může být dobrá věc. A může to být velmi škodlivá věc, pokud není vyřešena rychle a správně. Nikdy nedělejte chybu, když budete problémy svých zaměstnanců brát příliš na lehkou váhu. Zajistěte, aby pochopili, že jejich obavy jsou pro vás důležité a že při práci pomáháte řešit tyto konflikty na pracovišti, máte na mysli jejich nejlepší zájmy. Ukážete jim tím, že máte na starosti vy, ale záleží vám na nich a že jsou důležitou součástí vaší organizace.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.