Nová studie HR Pulse: téměř polovina zaměstnanců se domnívá, že jejich výkonnost se během pandemie nesnížila

Datum publikování na HitPrace.cz: 15. 10. 2021

Výsledky nejnovější studie HR Pulse, který Profesia CZ realizovala společně se společností ManpowerGroup ukazují, jak zaměstnanci v České republice hodnotí covidové období a jeho dopad na pracovní oblast. 

Ukázalo se, že krize ovlivnila zejména to, jak lidé nahlížejí na uspořádání pracovní doby, nástroje, které využívají a priority v pracovní oblasti. Většina z respondentů se nedomnívá, že by se při práci z domova snížila jejich výkonnost. K jejímu zlepšení podle nich nejvíce přispělo to, že měli možnost uspořádat si pracovní dobu s ohledem na soukromé potřeby a vyšší míra samostatnosti při plnění úkolů. 

Problém soustředit se na práci a uhlídat pracovní dobu Jednou z největších změn v pracovní oblasti byl pro velkou skupinu zaměstnanců vynucený home office. Jen z domova pracovalo podle průzkumu 29 % lidí, částečný home office mělo 31 % a z domova nepracovalo 38 %respondentů. Z těch, kteří pracovali částečně z domova, jich nejvíce mělo režim 50 na 50. „Jako náročnou nebo poměrně náročnou shledávali respondenti zejména schopnost soustředit se na práci, uhlídat si pracovní dobu, jako problematické vnímali i nalezení relevantního prostoru pro práci a udržení pravidelného kontaktu s kolegy. Trochu překvapivě nebylo podle respondentů až tak těžké sladit rodinu a práci, málokdo uvedl, že by jej limitovaly digitální dovednosti, komentuje průzkum Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.