Jak hot seating snižuje náklady firmy až o 50 % a zvyšuje spokojenost zaměstnanců

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 10. 2021

Hot seating označuje způsob fungování firmy, kdy zaměstnanci nemají pevně stanovené pracovní místo. Dochází do sdílené kanceláře, kde je počet stolů menší než celkový počet zaměstnanců. A ti si pak pomocí rezervačního systému vybírají, kdy do práce přijdou. V ostatní dny pracují z domu. 

Tento přístup je stále populárnější u moderních a progresivních společností. Firmy díky němu výrazně šetří náklady na prostory, stejně jako náklady na elektřinu, vodu, občerstvení zaměstnanců apod. Zaměstnanci zase oceňují, že mohou více dní pracovat z domu, mají home office podle své potřeby a netráví čas dojížděním. 

 Pro všechny strany je to win-win situace, která má navíc pozitivní dopad na životní prostředí. Ovšem přechod na tento typ práce vyžaduje zodpovědnou přípravu.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR