Chcete pracovat jako strážný? Fyzická ostraha musí splňovat řadu předpokladů

Datum publikování na HitPrace.cz: 11. 10. 2021
Chcete pracovat jako strážný? Fyzická ostraha musí splňovat řadu předpokladů

Úvahy, že fyzická ostraha je již přežitek a v době moderních technologií již nemá své místo, je mylná. Profesionální strážní hrají v zabezpečení objektů (soukromých i komerčních) nenahraditelnou roli. Profesionální pracovník bezpečnostní agentury proto musí splňovat celou řadu předpokladů. Ať už jde o zákonné povinnosti, fyzické předpoklady nebo odborné znalosti.

Strážný musí splnit odbornou způsobilost k vykonávání činností zajišťujících ostrahu majetku, osob a zájmů

Strážný musí ze zákona splňovat profesní kvalifikaci s kódem 68-008-E (Strážný), která dokládá odbornou způsobilost k vykonávání činností zajišťujících ostrahu majetku, osob a zájmů. Tento kvalifikační standard vešel do povědomí též jako „certifikát strážný“.

„Bezpečnostní agentura musí při najímání nových zaměstnanců ověřit, zda zaměstnanec splňuje profesní kvalifikaci Strážný s kódem 68-008-E, nebo přímo zajistit, aby tento profesní standard splňoval. My se staráme o zajištění povinné kvalifikace pro všechny naše zaměstnance, a po dohodě zajišťujeme certifikaci i pro další subjekty,“ vysvětluje Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel bezpečnostní agentury TOP security, která na českém trhu působí již bezmála 30 let.

„Strážný má dvě možnosti, jak kvalifikační standard získat. Buď složí zkoušku profesní kvalifikace 68-008-E Strážný, anebo prokáže odpovídající dosažené vzdělání,“ doplňuje Mikšátko. Pro nahrazení odborné zkoušky prokázáním dosaženého vzdělání musí strážný získat:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • vyšší odborné vzdělání v bezpečnostním, právním nebo obdobně zaměřeném oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v právním nebo bezpečnostním oboru.

Odborná způsobilost je podmínkou i dalších profesí v bezpečnostní agentuře

Strážný není jediným povoláním spadajícím do oblasti zajišťování bezpečnosti osob a majetku, k jehož výkonu potřebujete odbornou kvalifikaci. Splnit příslušný kvalifikační standard musíte i jako:

 • pracovník osobní ochrany,
 • pracovník dohledového centra,
 • pracovník ostrahy v obchodě a službách,
 • pracovník ostrahy veřejných akcí,
 • pracovník výjezdové skupiny,
 • pracovník převozu finanční hotovosti,
 • psovod bezpečnostní služby,
 • bezpečnostní referent,
 • bezpečnostní konzultant.

První pomoc, PO a BOZP

Jestliže byste rádi pracovali jako strážný, bezpečnostní referent, pracovník výjezdové skupiny nebo vykonávali jinou z výše jmenovaných profesí, setkáte se i s dalšími požadavky. Bezpečnostní agentury po svých zaměstnancích pochopitelně požadují také znalost předpisů v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a schopnosti první pomoci. Absolvování těchto školení a prokázání znalosti z jmenovaných oblastí je předpokladem spolehlivého a komplexně vybaveného profesionálního pracovníka bezpečnostní agentury.

Nezapomeňte na psychickou a fyzickou odolnost

Kromě odpovídajícího vzdělání a certifikátu se neobejdete ani bez dalších předpokladů. Jako strážný se v práci s vysokou pravděpodobností dostanete do situací, kdy budete muset prokázat svoji odolnost – ať už půjde o fyzickou odolnost při pronásledování a zadržení pachatele, nebo psychickou odolnost při zvládání stresových situací, komunikaci s podnapilými návštěvníky kulturních akcí apod.

Fyzická ostraha musí umět vystupovat, rychle zareagovat na krizovou situaci, ale zároveň „udržet nervy na uzdě“ a takříkajíc nevypěnit pokaždé, když se schyluje ke konfliktu. Komunikační schopnosti, asertivita a profesionální vystupování jsou stejně důležité jako fyzické schopnosti a vzdělání. Svoji roli hraje i vzhled a vystupování navenek. Na první pohled fyzicky zdatný a sebevědomě působící strážný může odradit potenciální pachatele.

Bezpečnostní agentura by se o své strážné měla umět postarat

Hledáte práci jako strážný nebo jiný profesionál v oblasti bezpečnostních služeb? Zajímejte se o renomé agentury i o její přístup k zaměstnancům. Fyzická ostraha by měla být ideálně tvořena zaměstnanci agentury. Platí, že když agentura nárazově najímá (často neprověřené) strážné, se kterými nemá uzavřený zaměstnanecký poměr, kvalita ochrany klesá. Trvale spolupracující zaměstnanci jsou zpravidla zodpovědnější, chtějí se zlepšovat a bezpečnostní agenturu (potažmo klienta) reprezentují nesrovnatelně lépe než strážní najímaní na DPP, DPČ (nebo dokonce „na černo“). Bezpečnostní agentura si u vlastních zaměstnanců většinou ve vlastním zájmů důsledně ohlídá, respektive sama zajistí, průběžné vzdělávání, osobní rozvoj i odpovídající oděv při výkonu zakázek pro klienty.

Přečtěte si také náš článek, v kterým se zabýváme klíčovými faktory pro výběr zaměstnanců, které jsou nejen pro nás, ale i další bezpečnostní agentury zásadní.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.