Plánování mzdových prostředků přestává být komplikované a pracné

Datum publikování na HitPrace.cz: 8. 10. 2021

Mzdy (platy) zaměstnanců a zákonné odvody, které s nimi souvisí, tvoří jeden z největších nákladů každé organizace i firmy. Zpracování plánu mzdových prostředků je proto důležitým předpokladem pro vytvoření komplexního ekonomického plánu (rozpočtu) na nový fiskální rok.


Bez systémové podpory bývá zpracování plánu mzdových prostředků komplikovaným a pracným úkonem. Proto jsme vytvořili nový modul Plánování mzdových prostředků (HP0105), který tolik potřebnou systémovou podporu uživatelům informačního systému Solitea Vema nabízí.


Komu a jak usnadní práci

Modul Plánování mzdových prostředků (HP0105) je velkým pomocníkem pro plánovače/rozpočtáře, kterým pomáhá plán mzdových nákladů nejen vytvořit, ale i ladit a modifikovat. Ocení jej také manažeři, kterým dává možnost sledovat a vyhodnocovat reálné mzdové náklady ve srovnání s vytvořeným plánem.


Jak plánování probíhá

Modul Plánování mzdových prostředků (HP0105) využívá data z aplikace Mzdy (PAM) k naplánování mzdových nákladů pro jakéhokoliv zaměstnance, útvar a zvolené období, a to s detailem až na konkrétní mzdovou složku. Pokud organizace nebo firma využívá i aplikaci Systemizace (STM), může mzdové náklady plánovat rovněž na systemizovaná místa. Je možné definovat a v plánu zohlednit budoucí mzdové/platové změny, specifické podmínky pro konkrétní útvary, skupiny zaměstnanců nebo jednotlivé zaměstnance, přiřadit prostředky na běžné i mimořádné odměny nebo například naplánovat mzdové prostředky podle systemizace pro neobsazená a uvolněná místa.


Jelikož modul pracuje s daty z databáze informačního systému Solitea Vema, plánování lze zvládnout rychle a pohodlně, bez nutnosti významnějšího ručního vkládání dat nebo doplňujících informací. Samozřejmě oprávněný uživatel může provádět potřebné ruční korekce plánu. Při návrhu modulu jsme nezapomněli ani na možnost exportu vytvořeného plánu do aplikace MS Excel (XLS souboru).


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR