Online nástroje pro výběr a rozvoj zaměstnanců, které prokazatelně fungují

Datum publikování na HitPrace.cz: 27. 9. 2021

Již 10 let vyvíjí společnost TCC online nástroje pro práci s lidmi. Aktuálně je využívá více než polovina z 20 největších společností v České republice a stovky dalších firemních klientů. Co za tím stojí, proč jsou nástroje od TCC online tak oblíbené? Jak pomáhají s výběrem zaměstnanců, úspěšnou identifikací talentů a rozvojem lidí?


Díky psychodiagnostickým dotazníkům a testům poznáte lidi lépe

Online nástroje obecně přináší vyšší flexibilitu, rychlost vyplňování a zpracování dat, možnost ihned po vyplnění získat výstupní zprávy, ale hlavně – je to příležitost získat i souhrnná a big data, která poté umožňují využití pokročilejších nástrojů, jako jsou týmové výstupy či Job Matching.


A právě práce s výstupy je vysokou přidanou hodnotou Psychodiagnostiky TCC online. Propojujeme dotazníky navzájem, propojujeme je s kandidátem, s pozicí a nároky na ni, někdy i s týmem či profilem šéfa.


Občas se setkáme s nedůvěrou vůči online nástrojům, které přeci: „Práci s lidmi nenahradí!“ Ano, online nástroje práci s lidmi nenahradí, ale zásadně ji pomáhají dělat efektivněji. Dávají všem stejnou a nezaujatou šanci odhalit své kvality. Umožňují objevit skryté talenty, cíleně pojmenovat motivátory, stresory či rozvojové potřeby a nacházet ten správný „match“, ať už na úrovni „já – pozice“ nebo „já – šéf“ či „já – tým nebo firemní kultura”.


Dnes už umíme najít lidi, kteří nejlépe uspějí na konkrétních pozicích, umíme zjistit soulad s preferovanými kompetencemi, které jsou klíčové pro danou firmu, její kulturu a dokážeme i říct, zda a jak kandidát zapadne do konkrétního týmu. Když napojíme kompetenční modely na výstupy z dotazníků či testů, ihned víme, zda mají kandidáti potřebné předpoklady uspět.


Užitečné jsou také týmové reporty, ze kterých snadno identifikujeme potřeby konkrétních týmů, ať již rozvojové nebo např. potřebu doplnit do týmu určitý typ člověka.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR