Chybějí sestry. Pokud jich školy nezačnou vychovávat více, demografický vývoj jejich nedostatek ještě prohloubí

Datum publikování na HitPrace.cz: 5. 9. 2021

Nedostatek sester je dlouhodobý problém. Nyní svítá na lepší časy v tom smyslu, že pandemie ukázala na důležitost a potřebnost této profese a o její studium roste zájem. Školy ale potřebují, aby dostaly peníze na zvyšování kapacit, podobně, jak je tomu například u lékařů nebo učitelů.


Roste prestiž sester

Nedostatek sester je problém, který nás provází už desetiletí. Tato bezesporu náročná profese byla dlouhodobě platově podhodnocená, takže kromě toho, že část vystudovaných sester záhy odešla do jiných profesí, jich mnoho našlo uplatnění v zahraničí. Nyní se ale situace alespoň v něčem obrací k lepšímu – jedním z mála pozitivních dopadů pandemie koronaviru je to, že lidé si naplno uvědomili důležitost této profese a zájem o studium oboru roste. Větší příliv zájemců letos zaznamenaly jak střední školy, kde absolventi získají vzdělání v oboru praktická sestra, tak vysoké školy, které vychovávají všeobecné sestry, tedy zdravotnice a zdravotníky s vyšší kvalifikací.


Na zvyšování prestiže profese sester se může podílet i podnikatelská sféra. „Již před několika lety jsme si uvědomili, že jako firma vyrábějící zdravotnický materiál můžeme přispět i tím, že se budeme angažovat ve zvyšování povědomí o náročnosti a záslužnosti práce sester, které podle našeho názoru zůstávají neprávem ve stínu lékařů. Společně s Českou asociací sester spolupořádáme soutěž Nej sestřička, do níž zdravotnická zařízení i veřejnost nominují své favority,“ říká Tomáš Mertlík ze společnosti Batist Medical. „Letos jde již o třináctý ročník této soutěže. Kromě popularizační části nám ale jde zejména o ocenění velmi těžké práce, kterou sestřičky odvádějí. Celý projekt má i charitativní přesah, pořadatelé ve spolupráci s partnery finančně podpoří vybrané zdravotnické subjekty a organizace poskytující sociální služby po celé ČR.“Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.