Trendy, které tvoří logistiku budoucnosti

Datum publikování na HitPrace.cz: 30. 8. 2021

V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes probíhá rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto odvětví závisí na inovacích a zlepšování technologií. Trendy stále naznačují poptávku po co nejrychlejších službách, využívání výhod sdílených skladů, příchod autonomních vozidel, ale i tlak na zlepšování služeb v segmentu B2B. Jaké trendy tedy lze v nejbližší době očekávat?

Ekologie v hlavní roli

Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro životní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní technologie. Dále jsou samozřejmostí auta splňující emisní normy nebo alternativní pohony. Jak již bylo zmíněné, blízkou budoucností a v některých případech i přítomností logistiky jsou auta na elektřinu.


Například v Německu jsou zavedeny emisní limity v centrech měst, i v ČR lze sledovat tendence omezení škodlivin v ovzduší. Mezi alternativní pohony lze řadit i CNG, které je dnes již běžnější. „Na rozdíl od zahraničí je u nás v Praze méně podporované doručení pomocí cargo kol, které v centrech měst mohou řešit více problémů, nejen spoluobčanům a firmám, ale i dopravním společnostem,“ říká Přemysl Lukeš ze společnosti Der Kurier. Odesílatelé zásilek kladou důraz také na šetrné balení a snaží se například o možnost opětovného využití balicích materiálů. 


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.