Hybridní model práce: Pandemie postavila zaměstnavatele před velké rozhodování

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 8. 2021

Už před bezprecedentním rokem 2020 umožňovaly některé firmy svým zaměstnancům kombinaci práce z kanceláře a z domova, ale většinou pouze ve velmi omezené míře ve prospěch domácího prostředí. Pandemie COVID-19 tento poměr obrátila. Nyní, když se situace pozvolna normalizuje, firmy čelí mnoha otázkám, jak se k hybridnímu modelu práce postavit do budoucna.


Z průzkumu společnosti EY vyplývá, že s hybridní formou většina počítá. 72 % zaměstnavatelů totiž plánuje zredukovat kancelářské prostory a zbylé primárně využívat ve chvílích, kdy zaměstnanci potřebují spolupracovat ve skupině anebo se setkat s klientem. 84 % zaměstnavatelů pak počítá s tím, že budou pracovat s technologiemi a daty tak, aby byly prostory i energie využívány efektivně, a hlavně aby byli jejich zaměstnanci se zvoleným přístupem – ať už bude jakýkoliv – spokojení.


Už během června a července minulého roku provedla EY rovněž průzkum mezi 4 000 zaměstnanci a zaměstnavateli, aby zjistila, jakým způsobem mění pandemie způsob práce napříč různými společnostmi. Obě strany – jak vedení (79 %), tak jejich podřízení (84 %) – se shodly na tom, že digitální nástroje jsou zásadním prvkem nejen během pandemie, ale jsou také naprosto nezbytné i do budoucna.


Samotná EY se pro pokračování hybridního modelu i po odeznění pandemie rozhodla po velkém průzkumu mezi svými zaměstnanci.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR