Co je třeba zvážit, když se rozhodnete pracovat pro přítele

Datum publikování na HitPrace.cz: 4. 8. 2021
Co je třeba zvážit, když se rozhodnete pracovat pro přítele

Mnoho lidí zastává názor, že bližší přátelství s nadřízeným není dobré pro jejich profesionální vztah. Není výjimkou, že podřízený dokonce odmítne nabídku k tykání.

Ale co když nastane obrácená situace – váš přítel vám nabídne lukrativní pracovní místo, na které máte kvalifikaci i zkušenosti. Než se rozhodnete pracovní nabídku přijmout, dobře si to promyslete.

Buďte připraveni na „jiného“ člověka

Jistě si říkáte, že svého přítele dobře znáte a již vás ničím nepřekvapí. Možná budete překvapeni, když svého přítele uvidíte na zcela jiné úrovni. I když jste skvělými přáteli, změna vašich postavení (nadřízený a podřízený), může být pro některé lidi dezorientující a zneklidňující a může v konečném důsledku ovlivnit kvalitu přátelství.

Pokud začnete pracovat pro svého přítele, uvědomte si, že práce bude mít ve většině případů přednost, což může přinést problémy s loajalitou.

Neočekávejte protekci

Když se stanete zaměstnancem svého přítele, můžete doufat v nějaké výhody, které ostatní nemají. Protekce není dobrá pro vás ani vašeho přítele. Oba budete muset v kanceláři zmírnit své osobní spojení a nevytvářet pocit zvláštního vztahu, který by mohl být vykládán jako zvýhodňování.

Na druhou stranu znáte jeho smysl pro humor, způsob komunikace, osobní preference a povahu, což vám může pomoci se lépe prosadit. Pomůže vám to lépe fungovat jako tým a vytvořit pohodlnější prostředí na pracovišti.

V práci nejste na stejné úrovni

Vaše přátelství, mimo práci, může být skvělé. Jste sehraní a víte na sebe téměř vše – nejspíš proto jste dobrými přáteli. Ale v kancelářském nebo obchodním scénáři nemůžete očekávat, že budete rovni stejným způsobem. Váš šéf-přítel je zodpovědný za vedení týmu, rozhodování a úspěchy firmy  - a někdy to může znamenat přepsání vašich návrhů a rad, jakkoli si myslíte, že jsou skvělé.
HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.