„Nevěřím Vám“ - Co udělat, když uslyšíte tuto větu

Datum publikování na HitPrace.cz: 26. 7. 2021
„Nevěřím Vám“ - Co udělat, když uslyšíte tuto větu

Důvěřovat v oblasti podnikání je velmi těžké, často až nemožné. Když od kolegy uslyšíte větu: „Nevěřím Ti“, první reakcí bývá agrese, přesvědčování nebo defenziva. Jen málokdy se setká s pochopením nebo zvědavostí. Důvěra je důležitá ve všech vztazích, pracovní nevyjímaje.

Vše je o úhlu pohledu

Každý posuzuje důvěru na základě svých zkušeností a poznatků. U mnoho lidí se důvěra k vám odvíjí od plnění vašich závazků. Někdy důvěru probudí osobní informace o vás, postavení za druhého člověk či vyhýbání se „drbům“ na pracovišti.

Pokud chcete, aby vám lidé věřili, snažte se splnit jejich očekávání a vyhovět jejich potřebám.

Možná se jich budete chtít zeptat na několik otázek:

•Podle čeho usoudíte, že mi můžete začít věřit.

•Jaký je nejlepší způsob získání vaší důvěry?

•Jak lidé ztrácejí vaši důvěru?

•Jak byste definovali úroveň důvěry mezi námi?


Nejlepší způsob, jak zjistit, zda někomu můžete věřit, je důvěřovat mu

Existují dva způsoby důvěry k lidem. První skupina lidí je důvěřivá a věří lidem do doby, než jejich důvěru zklamou. Naopak druhá skupina, nikomu nedůvěřuje a jejich důvěru si musíte něčím „zasloužit“.

Netestujete kolegy ve své hlavě. Dejte jim jasně najevo, co od nich čekáte, a udělejte vše, aby vám začali rychle věřit. Podnikání není partnerský vztah, nemáte měsíce, roky na to, abyste si vzájemně vybudovali důvěru. Na vytvoření fungujícího týmu máte jen málo času.

Ostatní to vycítí, když jim nedůvěřujete. Nedůvěrou můžete ve skutečnosti vytvářet obtížnější cestu k bezproblémové týmové práci. Nenechte ostatní nedůvěřovat tím, že sami budete nedůvěřiví.

Odpuštění je projevem silných lidí

Nechtějte po ostatních nemožné, dokonalé standardy, které byste sami nedodržovali. Vyjasněte si s kolegy vaše očekávání.

Vytvořte ve svých vztazích upřímnost. Řekněte ostatním, pokud si myslíte, že porušili vaši  důvěru. Umožněte jim vše napravit a přijmout jejich omluvu. Lpět na jejich vás může opravdu zatěžovat. Schopnost odpouštět je pro vás často více než pro osobu, které odpouštíte, a může vám pomoci nadále budovat důvěru mezi vámi a vašimi kolegy.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.

Autor článku: Martina Novotná
Copywriterka specializující se na témata spojená s pracovním trhem a personalistikou. Pro pracovní portál HitPrace.cz píše články již od roku 2017.