Jak přistupovat k pracovištím po roce pandemie COVID-19?

Datum publikování na HitPrace.cz: 20. 7. 2021

Uplynulé období nás všechny poznamenalo. Některé profese byly vystaveny extrémnímu zatížení (lékaři, záchranáři, sociální pracovníci), jiné naopak strádaly (restauratéři, hoteliéři atd.). Klasická administrativní pracoviště jejich osazenstvo převážně opustilo, přešlo do skrytu virtuálních sítí, ale v současné době se mnozí opět vrací do svých kanceláří. Uplynulý rok však přinesl i některé pozitivní změny. Mnozí ze zaměstnanců, kteří odmítali používat virtuální sítě byli situací donuceni k jejich každodennímu využití a poznali jejich pozitiva. Po návratu do standardního režimu již nemají takové bariéry, jaké měli před pandemií. Mnozí jsou navíc připraveni začít pracovat kombinovanou formou, tzn. prezenčně i virtuálně, podle aktuálních potřeb zaměstnavatele.


Změna přístupu ke kancelářským pracovištím


Pro organizace tak vzniká nová příležitost ke změně přístupu k pracovištím, k možným úsporám i zefektivnění výkonnosti svých zaměstnanců. Postupně se rozšiřuje procento organizací, které zvažují zmenšení výměr svých pracovišť, což by vedlo k úsporám za nájem prostor. Tento proces však nelze realizovat prostým zmenšením pracovišť, je potřeba pečlivě analyzovat nové podmínky, posoudit nové formy spolupráce a podle toho upravit stávající pracoviště či zavést zcela nové typy.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR