Pracovních úrazů za rok 2020 lehce ubylo. Počet těch, které skončily smrtí, ale výrazně vzrostl

Datum publikování na HitPrace.cz: 7. 7. 2021

I když v loňském roce byli zaměstnavatelé nuceni na určitý čas omezovat docházku zaměstnanců na pracoviště, počet pracovních úrazů oproti roku 2019 klesl pouze o necelou desetinu. Z 44 552 případů v roce 2019 na 41 358 případů v roce 2020. Ovšem počet úrazů, které skončily smrtí, v roce 2020 oproti 2019 narostl. Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady zaznamenaly v loňském roce 108 pracovních úrazů s následkem smrti. Číslo vzrostlo oproti roku 2019, kdy se stalo smrtelných úrazů 95, téměř o pětinu.


Mezi nejčastějšími nebezpečnými situacemi, které vedly na pracovišti k smrtelnému úrazu, byly dopravní nehody, pády z výšky či na rovině, zasažení předmětem nebo náraz do něj či přimáčknutí nebo vtažení do stroje. V počtu smrtelných pracovních úrazů vede stavebnictví, zpracovatelský průmysl, doprava a skladování. Nejčastěji, ve 34 případech, byly smrtelné pracovní úrazy způsobené pozemními vozidly a dopravními prostředky na účelových komunikacích a v neveřejných prostorách, kdy šlo z velké části o dopravní nehody.


„Patnáct smrtelných pracovních úrazů se odehrálo v budovách, na konstrukcích nebo površích a šlo hlavně o pády z výšky a pády do hloubky. Dalším nejpočetnějším zdrojem smrtelných úrazů byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky nebo prach, a to kvůli nedostatečnému zajištěním těžkých břemen, materiálu a součástek při jejich převozu, přemisťování nebo jiné manipulaci s nimi,“ vysvětluje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.