Jak rozvrhovat pracovní dobu?

Datum publikování na HitPrace.cz: 2. 7. 2021

Povinnost vypracovat zaměstnancům písemný rozvrh týdenní pracovní doby, kterou zaměstnavateli ukládá § 84 zákoníku práce, tak, aby byla dodržena všechna pravidla pro rozvržení pracovní doby (§ 78 a násl.), je pro mnohé zaměstnavatele často oříškem.


Od 1.1.2021 navíc správné rozvržení pracovní doby zaměstnanci nabylo na významu v návaznosti na novou koncepci výpočtu nároku na dovolenou.


Určení režimu práce má význam pro délku stanovené týdenní pracovní doby, tj. pracovní dobu, kterou bude zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhovat, pokud s ním nesjednal kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku práce). Délka stanovené pracovní doby činí u zaměstnanců s jednosměnným pracovním režimem 40 hod. týdně, s dvousměnným 38,75 hod. týdně, s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně. Někteří zaměstnavatelé mohou v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu bez snížení mzdy (§79 odst. 3 zákoníku práce).


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR