Letos mají absolventi těžkou nástupní pozici – chybějí jim praktické zkušenosti a konkurují lidem s praxí

Datum publikování na HitPrace.cz: 28. 6. 2021

Absolventi mají letos těžší pozici při nástupu na trh práce než v uplynulých letech. V první řadě mají výrazně těžší situaci při získávání prvního místa, protože na trhu práce je nyní řada lidí s praxí. Většinu posledního roku se také museli vzdělávat distančním způsobem, praktická výuka se velmi často nekonala vůbec nebo jen v omezeném měřítku. To vyhrotilo letité problémy – schopnost řešit praktické problémy, aplikovat získané znalosti, pracovat v reálném provozu s technologiemi a samostatně se rozhodovat. Situaci může pomoci měnit větší spolupráce firem se školami, a to nejen vysokými.


Absolventi bez praxe


Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní jejich nepřipravenost, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.