Tři způsoby, jak outplacement dokáže podpořit všechny zaměstnance

Datum publikování na HitPrace.cz: 10. 6. 2021

Po více než roce od začátku pandemie COVID-19 je zřejmé, že se trh práce na celém světě mění. Podle Světového ekonomického fóra očekává v příštích pěti letech 43 % firem snížení počtu svých zaměstnanců, avšak zároveň ve stejném období 34 % firem očekává zvýšení počtu svých zaměstnanců. S rostoucí digitalizací a automatizací napříč odvětvími prochází stále více společností zásadní transformací, nebo ji často plánují.


Organizační změna má dopad na všechny zaměstnance. Ovlivňuje ty, kteří odchází z důvodu propouštění, manažery, kteří musí tuto obtížnou zprávu svým podřízeným sdělovat, i zbývající zaměstnance, kteří zůstávají. Je zřejmé, že pro odcházející zaměstnance je výhodné, když jim firma nabídne zapojit se do programu outplacementu, tedy programu řízené podpory při hledání nového zaměstnání.


Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že 50 % uchazečům o zaměstnání trvá více než 6 měsíců, než získají novou práci. Tento čas se výrazně zkracuje v případě využití možností podporujících změnu kariéry. Méně známé a diskutované je, jak výrazně outplacement posiluje sebedůvěru a angažovanost zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR