V dubnu byla míra nezaměstnanosti opět na 3,4 %, Češi patří v Evropě k premiantům.

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 6. 2021

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu letošního roku 3,4 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,8 %, míra nezaměstnanosti žen pak 4,2 %.


Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu 74,1 % a oproti dubnu 2020 se nepatrně snížila. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 80,8 %, míra zaměstnanosti žen 67,1 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,3 %, ve věku 30–49 let 86,5 % a ve skupině osob 50–64letých 76,3 %.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.