Proč jsme někteří tak spokojeni v systému a proč někteří potřebujeme trochu chaosu?

Datum publikování na HitPrace.cz: 9. 6. 2021

Neexistuje lepší, nebo horší, ale jiný. Jiný způsob řešení problémů, jiný postoj ke změnám, jiný způsob iniciování změn, jiný styl práce.


Na základě výzkumů v oblasti manažerské kreativity, myšleno iniciování změn, řešení problémů a rozhodování se ukázalo, že existují mezi lidmi poměrně velké rozdíly v tom, jak přistupujeme k řešení problémů, přičemž nezáleží na intelektových schopnostech, ani tolik na osobnostních charakteristikách, nebo na ochotě věnovat se danému problému, ale na našich docela jasně daných preferencích kognitivních funkcí.


V 80. letech minulého století psycholog Kirton (1) tento rozdíl definoval, a následně další psychologové tuto teorii rozvíjeli. Ukázalo se, že máme různé předpoklady pro preference kognitivního řešení problémových situací.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR