Selhali jste? Nejste sami. Kurz, který vám pomůže s restartem, nabídne Univerzita Hradec Králové

Datum publikování na HitPrace.cz: 3. 6. 2021

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové nabídne v zimním semestru akademického roku 2021/22 studentům volitelný kurz “Věda o selhání”. Kurz připravuje děkan fakulty, profesor Josef Hynek, spolu s organizátorem populárních FuckUp Nights, Tomášem Studeníkem.


Tříměsíční kurz poskytne vedle teoretického pohledu na lidské chyby a selhání také případové studie z různých sfér lidské činnosti, které přednesou inspirativní hosté jako chirurg Tomáš Šebek, zakladatelka Zonky Lucie Tvarůžková nebo majitel úspěšného digitálního startupu STRV Lubo Smid. Absolventi kurzu získají vyšší odolnost vůči neúspěchu, lépe si poradí s nepřízní osudu a budou připraveni uspět v turbulentním světě.


Inspirací pro vznik kurzu byly obdobné programy na Harvardově univerzitě nebo ETH v Curychu, kde studoval také Albert Einstein. Tomáš Studeník vysvětluje, co ho přivedlo k myšlence dostat nezdary na českou akademickou půdu: “Imperativ úspěchu, dokonalosti a štěstí je všudypřítomný. Nedá se mu utéct. Přesvědčení, že nezdar není běžnou součástí kariéry, podnikání a života, vede především mladé lidi k pocitu méněcennosti, depresím a rezignaci na vlastní život. Pochopení nezdaru jako nutného předpokladu úspěchu je právě pro studenty vysokých škol klíčové.”


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.