Restaurace se částečně opět otevřely pro hosty. Jak se musí provozovatelé vypořádat s aktuálními opatřeními a hygienou? A na co nesmí zapomínat samotní hosté?

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 5. 2021

Po dlouhých zimních měsících a jarních týdnech, kdy mohly restaurace fungovat pouze prostřednictvím výdejového okénka, přichází pro mnoho restauratérů světlo na konci tunelu. Dnes se restauratéři a jejich hosté konečně dočkali a otevřely se zahrádky. Přehnané nadšení však není na místě, podceňování vhodného chování a hygieny se v loňském létě nevyplatilo a virus se vrátil v ještě větší síle. Na co vše si musí provozovatelé a hosté dát aktuálně pozor?

Jaká jsou základní pravidla

Dnes mohla stravovací zařízení otevřít své venkovní prostory, a to od 6 do 22 hodin. Vše ale za určitých podmínek. Hosté mohou být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou hostů sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše po čtyřech, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Pokud jde o dlouhý stůl, lze u něj usadit více hostů tak, že mezi jednotlivými skupinami budou nejvýše čtyři hosté (opět s výjimkou osob ze společné domácnosti), rozestup totožný, tj. alespoň 1,5 metru.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.