Na co má zaměstnanec právo?

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 5. 2021

V posledních měsících dochází v určitých oborech ke zhoršení ekonomické situace, která může mít za následek rušení pracovních míst. Zároveň ještě stále mnozí zaměstnanci nevědí, jak se v některých situacích zachovat. Jaká specifika se v oblasti pracovněprávních vztahů objevují a na co má vlastně zaměstnanec nárok?

Náhrada mzdy během karantény

Pandemie ovlivnila široké spektrum zavedených principů, a to včetně těch pracovněprávních. Jedním z nich je například diskutovaná náhrada mzdy v době karantény, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost svého zaměstnance po dobu karantény nařízené krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem (§ 191 zákoníku práce). V tomto období má zaměstnanec právo na náhradu mzdy, a to ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (§192 zákoníku práce). Přičemž pro období 1.3.2021 – 30.4.2021 platí tzv. Izolačka, která má motivovat zaměstnance zůstat doma a činí až 370 Kč za den a tj. náhrada mzdy může činit až 90 % průměrného výdělku.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR