Skončení pracovního poměru - otázky a odpovědi

Datum publikování na HitPrace.cz: 25. 5. 2021

Pokud se pracovní poměr dostane do fáze, že má skončit, není to pro zaměstnavatele ani zaměstnance nic příjemného. Kromě toho, že bychom se měli snažit, aby vzájemný vztah skončil důstojně, je třeba dodržet i podmínky a pravidla, které pro jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru ukládá zákon. Proto bych Vám nyní ráda poskytla odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se setkávám na svých kurzech zaměřených na výklad a aplikaci zákoníku práce.


Ještě před tím si však dovolím zabrousit i trošku do teorie. V souladu se zákoníkem práce může být pracovní poměr rozvázán jen:


    dohodou,

    výpovědí,

    okamžitým zrušením,

    zrušením ve zkušební době.


Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká rovněž smrtí zaměstnance. A zákoník práce obsahuje i ustanovení o skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR