Nezbytné dovednosti, které nesmějí chybět ve vašem životopisu

Datum publikování na HitPrace.cz: 19. 5. 2021
Nezbytné dovednosti, které nesmějí chybět ve vašem životopisu

Většina z nás alespoň jednou za život sepisovala svůj životopis. V průběhu let ho aktualizujeme, doplňujeme získané zkušenosti a znalosti a doufáme, že právě náš životopis zaujme náboráře.

Manažery však, kromě znalostí, zajímají vaše dovednosti. Není třeba dodávat, že vše, co máte uvedené v životopise, měli byste umět.

Měkké a tvrdé dovednosti

Jistě vás napadá spoustu dovedností, které můžete do svého životopisu uvést. Nezahlťte náboráře dlouhým seznamem a svůj životopis přizpůsobte nabízené pracovní pozici. Každá práce vyžaduje část tvrdých a část měkkých dovedností.

Tvrdé dovednosti jsou technické dovednosti, které se často dají změřit.

Měkké dovednosti jsou kreativní a mezilidské.

Měkké dovednosti

Schopnost efektivního řešení problémů – Je jedno, o kterou práci jde. Každý zaměstnavatel potřebuje pracovníky, kteří při problému, přijdou s rychlým a efektivním řešením.

Kritické myšlení - Schopnost myslet racionálně a promyšleně je základem kritického myšlení. Zaměstnavatelé dají přednost člověku, který dokáže projekt vylepšit.

Komunikace – Schopnost komunikovat v mluvené i psané formě je důležité v každém zaměstnání.

Organizační schopnosti – Vše správně zorganizované nestačí jen na pracovním stole. Je potřeba vše správně načasovat s kolegy, klienty i nadřízenými.

Odpovědnost - Součástí dobrého zaměstnance je převzetí odpovědnosti za své povinnosti a dokonce i zvládání chyb.  

Tvrdé dovednosti

Počítačový software a znalost aplikací – Jen málo společností nevyžaduje alespoň základní dovednosti na počítači.

Design – U grafického a webového designu je taková dovednost samozřejmostí. Uplatnit je také lze v marketingu, reklamě, brandingu, strojírenství a konstrukci.

Cizí jazyky – Umět druhý jazyk se dnes již považuje za standard. Pokud jich umíte více, pro většinu firem budete přínosem.

Psaní – Gramatické chyby v e-mailech s klienty je velmi neprofesionální. Ujistěte se, že umíte pravidla pravopisu.

Řízení projektu - Mnoho pracovních míst bude vyžadovat dovednosti v oblasti projektového řízení. Schopnost spravovat tok úkolů a plnit úkoly včas je součástí projektového řízení. Možná jste v minulosti používali software pro správu projektů nebo jste projekt dokončili dříve - to vše ukazuje dobré řízení projektu.


HitPrace.cz
Autor:
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.