Kdo chce zapálit, musí hořet - aneb jak mapování motivace podporuje leadership

Datum publikování na HitPrace.cz: 19. 5. 2021

Za úspěchem jakékoliv organizace stojí 4 pilíře: produkt/služba a logistika, finance, prodej a marketing a poslední pilíř jsou lidé. První tři pilíře jsou dobře plánovatelné, řiditelné, krásně v nich dokážeme zavádět procesy. Jenže o tom, jak budou procesy fungovat, rozhoduje čtvrtý pilíř - lidé. Sebelépe vyšperkované procesy selžou, když lidé nebudou mít potřebné znalosti, dovednosti a hlavně motivaci je realizovat.


Samozřejmě se nám snáze pracuje s prvními třemi pilíři, protože jsou předvídatelné a často se na ně manažeři soustředí, protože jim tato práce přináší pocit kontroly a vlivu nad situací. S lidmi je práce náročnější, nikdy nevíte, jakou reakci či výsledek dostanete jako odpověď na svou akci. A přitom schopnost práce s lidmi bude stále důležitější a důležitější pro úspěch organizací. Ne procesy, ale lidé jsou a budou konkurenční výhodou. Proto je nenahraditelná role manažera v tom, jak komunikovat s lidmi, vysvětlit jim vizi, dokázat propojit jejich přání a ambice s cíli organizace, vyslechnout je, vybudovat vztah, ovlivňovat je. Protože lidé, kteří chtějí, jsou angažovaní a záleží jim na výsledku, jsou a budou tou největší devizou každé organizace.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR