Vstávají Vám vlasy, když slyšíte „třistašedesátka“? Vyzkoušejte Multifeedback!

Datum publikování na HitPrace.cz: 2. 5. 2021

Vstávají Vám vlasy, když slyšíte 360° zpětná vazba, ale zpětnou vazbu zoufale potřebujete? TCC online nyní přináší alternativu. Rychlou a svěží variantu zpětné vazby poskytuje Multifeedback. Jak se liší tato novinka od klasické „třistašedesátky“ a jaké další nástroje pro zpětnou vazbu mají manažeři k dispozici, o tom jsme si povídali s Martou Fabiánovou, výkonnou ředitelkou TCC online.


Jak se v dnešní době mění význam zpětné vazby? Posouvá se nějak?


Význam zpětné vazby vždy byl a bude zásadní. Bez zpětné vazby se prostě jakýkoli vývoj a zlepšování neobejde. Posouvá se tedy spíš její forma, resp. rozšiřují se možnosti, jak ji získávat a dávat. Když naproti vám sedí kolega v kanceláři a nějak se zatváří, tak i to je zpětná vazba. A o tu jsme teď často ochuzeni. V aktuální situaci, kdy lidé spolupracují vzdáleně, zásadním způsobem pomáhají online nástroje. Ty mají ale velký význam i v době, kdy je setkávání jednodušší. Ne vždy je snadné zpětnou vazbu dobře formulovat, ne vždy je příležitost ji poskytnout a online nástroje nám to umožňují a zjednodušují.


A postupně se také posouvá vnímání zpětné vazby. Pohled „zpětná vazba je kritika směrem od nadřízeného k podřízenému” je už, troufám si říct, v naprosté většině firem překonaný. V pracovní sféře zpětná vazba začala být postupně vnímána jako naprosto organická součást spolupráce. Feedback proudí všemi směry a patry organizace, uvnitř i směrem ven. Zpětnou vazbu lidé očekávají, a zaměstnanecké průzkumy, které jsme v TCC online realizovali dokonce ukazují, že by jí ocenili ještě ve větší míře.


Zdroj: HR News
Zprávy a novinky z HR