Peníze nestačí. Pro devět z deseti Čechů rozhoduje dobrý kolektiv a práce, která dává smysl

Datum publikování na HitPrace.cz: 23. 4. 2021

Doba, kdy ke spokojenému pracovnímu životu stačila vysoká výplata, skončila.


A nic na tom nemění ani pandemie koronaviru a hrozící hospodářská krize. Kromě peněz řadí Češi mezi sedm rozhodujících kritérií ke štěstí v práci dobré vztahy s kolegy a nadřízenými nebo work-life balance. Důležitá je pro ně také seberealizace a pocit, že jejich práce má smysl. Vychází to z průzkumu společnosti Welcome to the Jungle, který se zaměřil na spokojenost Čechů v pracovním životě.


Welcome to the Jungle ve spolupráci se společností Ipsos každoročně pořádá průzkum sledující změny v pracovním tempu zaměstnanců s cílem sledovat trendy v oboru personalistiky. Krize covid-19 navždy změnila svět zaměstnání a nastavila nové standardy pracovního tempa. Co je nyní pro české zaměstnance důležité a co očekávají od svého zaměstnavatele?
Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.