Ve většině firem mají alespoň jednu ženu ve vrcholovém managementu

Datum publikování na HitPrace.cz: 13. 4. 2021

Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managementu.


Ten meziročně stoupl o dva procentní body z 29 % na 31 %. Nejvíce žen v seniorních pozicích je stejně jako v minulém roce na území Afriky, kde jejich podíl činí 39 %. V Evropě je podíl žen ve vedoucích funkcích 34 %. Zároveň 90 % firem má ve vrcholovém managementu alespoň jednu ženu. Z pohledu zastávané pozice dlouhodobě klesá zastoupení žen na pozicích HR ředitelek, naopak roste počet generálních ředitelek – již v každé čtvrté firmě zastává tuto pozici žena. Nárůst počtu žen ve vedení přitom mohla urychlit i koronavirová pandemie.


Koronavirová pandemie proměnila standardy napříč společností, a to i v businessovém světě. Požadavky na vedoucí pozice prošly díky pandemii také svojí proměnou, protože se v části kancelářských zaměstnání zcela změnil pracovní postup a zažité normy. Dle výzkumu Grant Thornton pandemie pouze urychlila již probíhající trendy. „Významná část naší práce se přesunula do online prostředí. To na jednu stranu zefektivnilo pracovní výkon, ale zároveň významně zatížilo každého člena týmu. Všichni jsme se museli adaptovat na nové podmínky. Pro manažery znamená tato doba výzvu, jak nově vést a motivovat tým. Diverzifikované týmy s větší genderovou rovnováhou dokáží lépe číst novou situaci, jsou schopny vyšší empatie a flexibility při hledání vhodných řešení,“ říká David Pirner, managing partner skupiny Grant Thornton Czech Republic.


Zdroj: Personalista.com
Otevřený internetový HR magazín.